top of page

VACATURES

Als stichting hebben we een bestuur (onbezoldigd) dat drie keer per jaar samenkomt voor een vergadering. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en iemand voor de PR. Hieronder staan de vacatures die we momenteel hebben. 

Penningmeester

Als penningmeester houd je de financiën bij (verwerking van de donaties in excel, het opstellen van de begroting en de jaarrekening), zorg je voor de betalingen aan onze samenwerkingspartners en doe je mee aan de bestuursvergaderingen. Je bent hier gemiddeld zo'n vier uur per maand bezig. 

Medewerker publieke relaties

Heb jij digi-skills en zou je ons daarmee willen helpen in het bijhouden van onze website en het verzenden van onze nieuwsbrief? De nieuwsbrief verzenden we vier keer per jaar. Je bent hiermee gemiddeld zo'n vier uur per maand bezig. 

INTERESSE? 

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. Bellen met Pieter behoort ook tot de mogelijkheden. Dat kan via 06 28 17 16 90. 

bottom of page