top of page

Ons verlangen

Stichting Interculturele Gemeentestichting Zwolle verlangt naar meer interactie tussen christenen met een migratieachtergrond en christenen met een Nederlandse achtergrond. Juist in de diversiteit komt het Lichaam van Christus tot uiting! En wat kunnen we veel van elkaar leren! Verder hebben migranten voorgangers en evangelisten het niet makkelijk. Door toerusting en financiële ondersteuning willen we hen ondersteunen om hun plek in te nemen.

20230326_120611 (1).jpg

Efeziërs 3: 18-19

bottom of page