top of page

- CROWDFUNDING -

In de eerste helft van 2024 voeren we een crowdfundingsacte via GIVT en het platform Geef, om Michiel en Ismilinda te helpen licht te brengen onder Portugeessprekenden in Zwolle en omgeving. Geef je mee?

Jouw hulp is hard nodig!

Ons verlangen

Stichting Interculturele Gemeentestichting Zwolle verlangt naar meer interactie tussen christenen met een migratieachtergrond en christenen met een Nederlandse achtergrond. Juist in de diversiteit komt het Lichaam van Christus tot uiting! En wat kunnen we veel van elkaar leren! Verder hebben migranten voorgangers en evangelisten het niet makkelijk. Door toerusting en financiële ondersteuning willen we hen ondersteunen om hun plek in te nemen.

20230326_120611 (1).jpg

Efeziërs 3: 18-19

bottom of page